شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

تجدیدساختار و ایجاد بازار عمده­فروشی برق

 ایجاد بازار عمده­فروشی نیازمند تجدیدساختار یعنی ایجاد شکاف در مالکیت نیروگاه­ها، ایجاد بهره­برداری مستقل، دگرگونی و تغییر قوانین ساختار سنتی برای کنترل و نظارت بر تجارت رقابتی می­باشد. بعد از تفکیک و جداسازی بخش­های تولید، انتقال و توزیع، بایستی انحصار در تولید شکسته شده و قیمت­ها بدون دخالت دولت توسط تولیدکنندگان و از طریق بازار عمده­فروشی برق تعیین گردد. موارد اساسی برای ایجاد بازار رقابتی برق به تبیین ذیل می­باشد.

  • تفکیک انحصار تولید: برای حفظ قیمت­ها در سطح پایین و کارآیی در سطح بالا، بایستی انحصار در سطح تولید از بین برود و قوانین رقابتی مناسبی وجود داشته باشد تا امکان سواستفاده از قدرت بازار[1] از طریق راکد کردن سطح رقابت و افزایش قیمت­ها وجود نداشته باشد.

[1] Marketpower

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word