عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

تجدیدساختار در صنعت برق قزاقستان  [15]

صنعت برق یکی از اساسی­ترین زیرمجموعه­های بخش انرژی و سوخت کشور قزاقستان می باشد. به گونه­ای که بالغ بر 7% تولید صنایع این کشور مربوط به این صنعت می­باشد. بطوریکه تنها در سال 2004 متخصصین بومی این کشور با تکیه بر دانش فنی خود، توانستند 9/66 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید نمایند. یکی از چالش­های اساسی کشور قزاقستان در زمینه برق، تولید نامتعادل برق در مناطق سه­گانه این کشور می باشد، به گونه­ای که بیش از 72 درصد برق تولیدی این کشور در منطقه شمالی و مرکزی تولید می­گردد و این در حالی می باشد که شبکه انتقال داخلی از پتانسیل کمی جهت انتقال بهینه این برق به سایر مناطق برخوردار می باشد. از همین رو در سال 2004 برنامه توسعه­ای صنعت برق قزاقستان در سه حوزه زیر مد نظر قرار داده گردید.

  • تولید انرژی الکتریسیته در قالب برنامه توسعه، چراکه فقر بخش جنوبی این کشور از منظر انرژی برق، بازار بسیار بکری را پدید آورده می باشد.
  • انتقال و توزیع انرژی الکتریسیته
  • تحویل) فروش (انرژی به مشتریان

در واقع با در نظر داشتن این سه حوزه دولت درصدد رفع نقایص تولیدی در مناطقی جنوبی و رهایی از واردات برق برآمد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word