عنوان کامل پایان نامه :مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صرفه جویی اقتصادی

اگر چه اهداف بهره گیری از  میکروگرید ها را به دلیل تاثیرات مثبت آن بر روی محیط زیست و مزایای اقتصادی آن اظهار کرده اند. اما در واقع اقتصاد اولین هدف در توسعه­ی  میکروگریدها بوده می باشد. بهره گیری از چندین منبع تولید توان در میکروگریدها در سطح ولتاژ توزیع برای تامین مصرف کننده بسیاری از            هزینه­های مربوط به احداث و راه اندازی نیروگاه­ها و همچنین خطوط انتقال را کاهش خواهد داد. به بیانی دیگر در بعضی مناطق تامین بار در محل مصرف به صرفه تر از تولید توان توسط یک ژنراتور بزرگ در دور دست و انتقال آن به محل مصرف خواهد بود و واضح هست که در این صورت تلفات خطوط انتقال که در مسیر  انتقال اتفاق میافتاده نیز از بین می­رود (Dugan, McDermott and Ball  2001, 80-88).

اقتصاد در  میکروگرید به سه دسته تقسیم می­گردد:

1- دسته­ی اول که مربوط می­گردد به اساس اقتصاد سرمایه­گذاری بهینه و تکنولوژی­های بهره­برداری برای میکروگرید

2- دسته ی دوم که مربوط می گردد به آن دسته از جنبه های میکروگرید که نیاز به ابداع و ابتکار دارد. در واقع نواحی هست که در آن میکروشبکه با شبکه ای اصلی متفاوت می باشد. برای مثال امکان سطوح غیر یکنواخت قابلیت اطمینان برای نقاط انتخابی و یا اهمیت حیاتی بعضی محدودیت­های بهره برداری مانند نویز که در اقتصاد تامین کنندگان انبوه توان ناچیز می باشد.

3- دسته­ی سوم که مربوط می­گردد به ارتباط ی میکروگرید با سیستم سراسری توزیع.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word