شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

با افزایش تقاضای انرژی الکتریکی ،نظر متخصصین ومهندسین بیش از پیش به سمت منابع تجدید پذیر جلب شده می باشد بطوریکه تا کنون تحقیقات ومطالعات زیادی در این حوزه انجام شده می باشد .مطالعات انجام شده به محققان اجازه داده تا کنترل و بهینه سازی شرایط کارکرد تجهیزات و ادوات پیچیده امروزی را در دست گیرند .تا کنون مطالعات متعددی برای بهبود ومعرفی تکنیک‌های کنترل فرکانس توسط محققان در این زمینه انجام شده می باشد. تعدادی از این مدل‌ها در سیستم های قدرت کوچک و مجزا در سراسر جهان راه‌اندازی شده و توسعه یافته‌اند . این مدل‌ها بر اساس روش‌های کنترل زاویه گام، پیش بینی سرعت باد، تخمین بار و به کمک الگوریتم ژنتیک ، منطق فازی و شبکه های عصبی و بکارگیری ذخیره سازها توسط کاربران برای بهبود خطوط و برای ارزیابی در مقیاس محلی، منطقه‌ای و ملی اجرا شده‌اند. با مطالعه این روش‌ها ، بهره گیری از  ذخیره سازها یکی از  بهترین روش برای تنظیم فرکانس معرفی شده می باشد، که با کمک کنترل کننده می توان به نتایج قابل‌قبولی دست پیدا نمود. این فصل پس از مطالعه اهمیت تنظیم فرکانس و  روش‌های کنترل فرکانس به معرفی روش مورد بهره گیری در این پایان‌نامه می‌پردازد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word