عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6 برابری در توزیع اطلاعات

مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت به گونه گسترده­ای در متون فلسفی بکار رفته می باشد. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوری‌ها و مدل‌های اقتصادی به گونه تحلیلی مورد بحث قرار گرفته می باشد که برجسته­ترین آن‌ها «اصول عدالت[1]» می­باشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوه­های انتخاب که درمورد منابع طبیعی، جیره­بندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات می­باشد، بهره گیری شده می باشد؛ لذا این‌گونه موارد باعث می­گردد تا آگاهی اقتصاددانان در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متأثر از در نظر داشتن مساوات می باشد، افزایش یابد. مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی می­باشد. به بیانی دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات به گونه متقارن بین سرمایه­گذاران توزیع گردد. تقارن اطلاعات بدین معناست که طرفین مبادله کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می­گردد که یکی از طرفین مبادله کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد، به بیانی دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه بهره گیری­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد (نامدار، 1389، 52).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از شروط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات می باشد و فقدان آن باعث پیدایش رانت می­گردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش، می­توان تقارن اطلاعات تعریف نمود. طبق نظر نورس دوگلاس[2] هر قدر از جامعه سنتی به طرف جامعه مدرن حرکت می­کنیم، اندازه عدم تقارن اطلاعات افزایش می­یابد، زیرا هر قدر یک جامعه پیشرفته­تر باشد، تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد گردید. تنوع تولیدات و افزایش تخصص و تقسیم کار، عدم تقارن اطلاعات (داشتن اطلاعات توسط متخصصین و نداشتن این اطلاعات توسط دیگران) را افزایش می­دهد.

در صورت عدم تقارن اطلاعات نه تنها آگاهی یکی از طرفین مبادله در مقایسه با طرف دیگر درمورد بعضی صفات بااهمیت بیشتر خواهد بود، بلکه احتمال دارد که او از پنهان کردن این اطلاعات سود هم ببرد. بر طبق فرضیه رفتاری که بر بیشینه سازی ثروت، مبتنی می باشد، اگر انجام بعضی از اعمال مانند تقلب، دزدی یا دروغ دارای سودآوری بیشتری نسبت به سایر فرصت‌های موجود باشد، طرفین مبادله به این‌گونه اعمال متوسل می شوند.

ویژگی بارز «برابری فرصت» این می باشد که یک مفهوم از قبل تعیین شده (آینده­نگر) از مساوات می باشد. این مفهوم نقطه مقابل مفاهیم توجیه­کننده (گذشته نگر) از عدالت می باشد که مستلزم برابری نتایج واقعی می باشد. البته این دو مستقل از هم نیستند. واضح می باشد که افزایش «برابری فرصت» به گونه قابل ملاحظه­ای به «برابری نتایج» کمک خواهد نمود. جاذبه اصلی مفهوم آینده­نگری برابری فرصت این می باشد که با انگیزه کارایی، نسبت به مفاهیم گذشته نگر که کمتر مساوات طلب هستند، مغایرت دارد. ایجاد تساوی در فرصت‌ها، اجازه می­دهد تا انگیزه های بیشتری برای کار و سرمایه­گذاری نسبت به ایجاد سود یا ثروت واقعی به وجود آید. پس، تضادهای مساوات – کارایی که اغلب باعث نگرانی سیاست‌گذاران می­گردد، موقعی که برابر فرصت به عنوان مفهوم هدایت­کننده مساوات انتخاب می­گردد، تعدیل خواهد گردید (همان منبع، 53).

[1] – Rawls & Foley.

[2] – North Douglas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  •  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول ارتباط هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری