عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

روش PSO پایه

4-2-1 پیش زمینه

رفتار هر فرد می تواند با تعداد کمی قاعده مدل سازی گردد. هر چند که قواعد رفتاری هر فرد ساده می باشد اما رفتار گروه می تواند پیچیده باشد. بوید[1] و ریچرسون[2] فرآیند تصمیم گیری انسانها را مطالعه کرده و ایده­ی “یادگیری فردی و داد و ستد فرهنگی” را ایجاد کرده اند [31]. بر اساس مطالعات آنها بشر ها دو نوع اطلاعات مهم را در فرآیند تصمیم گیری خود به کار می برند. اولین اطلاعات تجربه شخصی آنها می باشد که بر اساس آن آنها کوشش می کنند بفهمند کدام حالت بهترین حالت بوده می باشد و اینکه این حالت چه قدر خوب بوده می باشد. دومی بهره گیری از اطلاعات دیگر مردم می باشد که بر اساس شناخت آنها از افرادی که در اطراف آنها بوده اند شکل می گیرد. هر فرد بر اساس تجربه شخصی خود و تجربیات دیگران این تصمیم گیری را انجام می دهد که از ایده های اصلی در پیش زمینه PSO می باشد.

[1] Boyd

[2] Richerson

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word