عنوان کامل پایان نامه :مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو

تکه هایی از این پایان نامه

3-3-1 مدل پخش بار

اولین گام در این روش شماره­گذاری شاخه­ها یا خطوط شبکه می­باشد که برای انجام این کار بایستی شبکه را لایه­بندی ­کنیم. لایه­بندی شبکه با حرکت پیشرو از شینه مرجع به شینه­های انتهایی آغاز می­گردد. خطوط بین هر شینه یا گره با گره بعدی را به عنوان یک لایه در نظر می­گیریم و این طریقه تا لایه­بندی کل شبکه ادامه می­یابد. بعد از لایه­بندی شبکه شماره­گذاری شاخه­ها از گره مرجع آغاز می­گردد. شماره شاخه­ها از 1 تا Nb می­باشد و شماره لایه­های پایین­تر، بزرگ­تر از شماره لایه­های بالاتر می­باشد. در شبکه­های توزیع، معادله زیر بیانگر ارتباط بین تعداد شاخه­ها و تعداد گره­ها می­باشد.

(3-10)

در معادله 3-10:

: تعداد شاخه­ها

: تعداد گره­ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مراحل الگوریتم روش پیشرو- پسرو به صورت زیر می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word