تکه هایی از این پایان نامه :

  • نیروگاه زمین گرمایی با سیال تک فاز (مایع)

در این نوع نیروگاه­ها نیاز به مخزن جدا کننده نمی­باشد، زیرا آب گرم وارد مبدل حرارتی شده و حرارت خود را به سیال عامل دیگری که نقطه جوش پایین­تری نسبت به آب دارد منتقل می­کند. معمولاً سیال عامل را سیال­هائی مانند: ایزوپنتان، ایزوبوتان و . . . در نظر می­گیرند. در این فرآیند سیال عامل به بخار تبدیل شده و به توربین منتقل می­گردد که در اینجا توربین و ژنراتور طبق توضیحات فوق می­توانند برق تولید کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت بالا بردن راندمان نیروگاه­ها و تولید برق بیشتر می­توان این دو نوع نیروگاه را به صورت موازی و یا سری ترکیب نمود و یا با بهره گیری از مبدل­های حرارتی جهت عملیات پیش گرمایش راندمان نیروگاه را بیشتر نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word