عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

روش بهینه سازی اجتماع ذرات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) یک روش بهینه سازی مبتنی بر جمعیت می باشد که اساس آن                 شبیه­سازی رفتار اجتماعی پرندگان در یک دسته می باشد. بسیاری از حیوانات در طبیعت همانند یک دسته رفتار می کنند. یکی از جریان های مهم در مطالعه رفتار اجتماعی عبارت می باشد از شناخت مدل­های اجتماع و تبدیل آنها به الگوریتم و بهره گیری از آنها در الگوریتم هایی می باشد که بتوان از آنها در کامپیوتر بهره گیری نمود. ابرهارت[1] و کندی[2] روش بهینه سازی اجتماع ذرات را بر اساس مقایسه اجتماع پرندگان و حرکت ماهی ها طراحی کرده اند [1]. هر کدام از افراد تجارب قبلی خود را در روش PSO معاوضه می کنند. دیگر روش های تکاملی همانند روش الگوریتم ژنتیک همانند روش PSO از نقاط مختلفی در فضای جواب شروع به جستجو می کنند. بر خلاف روش الگوریتم ژنتیک که یک روش بهینه سازی ترکیبی می باشد روش بهینه سازی PSO در آغاز برای حل مسائل پیوسته غیر خطی طراحی گردید. با این تفاصیل در گذر زمان PSO برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی گسترش پیدا نمود به نحوی که در حال حاضر می توان در آن متغیرهای گسسته و باینری را لحاظ نمود. حل مناسب مسائل بهینه سازی با عدد صحیح از سخت ترین مسائل در مسائل بهینه سازی کاربردی به شمار می رود. به علاوه بر خلاف دیگر روش های بهینه سازی هوش محاسباتی PSO می تواند به سادگی برای حل این گونه مسائل به کار گرفته گردد؛ که این یکی از مزیت های روش PSO در مقایسه با سایر روش های بهینه سازی هوش محاسباتی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word