تکه هایی از این پایان نامه :

3-4- الگوریتم ژنتیک (GA)

الگوریتم ژنتیک (GA) یک تکنیک جستجو در علم کامپیوتر برای یافتن راه حل بهینه ومسائل جستجو می باشد. الگوریتم­های ژنتیک یکی از انواع الگوریتم­های تکاملی­اند که از علم زیست شناسی مثل وراثت، جهش، انتخاب ناگهانی ، انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شدهمی باشد، یک راه حل برای مسئله مورد نظر، با یک لیست از پارامترها نشان داده می­گردد که به آنها کروموزوم یا ژنوم می­گویند. کروموزوم­ها عموماً به صورت یک رشته ساده از داده­ها نمایش داده می­شوند، البته انواع ساختمان داده­های دیگر هم می­توانند مورد بهره گیری قرار گیرند. در آغاز چندین مشخصه به صورت تصادفی برای ایجاد نسل اول تولید می شوند. در طول هر نسل، هر مشخصه ارزیابی می­گردد وارزش تناسب (fitness) توسط تابع تناسب اندازه­گیری           می­گردد.

الگوریتم ژنتیک یک مدل محاسباتی می باشد که بر مبنای فرآیند­های تکاملی می­باشد و برای حل مسائل بهینه­سازی بسیار کاربردی می­باشد. در این روش جواب­های ممکن مسئله که جمعیت را تشکیل می­دهند در طی یک فرآیند تکاملی به سمت بهترین و بهینه­ترین جواب همگرا می­گردند. در واقع از میان جمعیت موجود تعدادی از جواب­ها که دارای شایستگی بیشتری هستند به عنوان والدین برای نسل بعد انتخاب          می­گردند و سپس با به اعمال عملگر­های همبری و جهش روی جواب­های انتخاب شده جمعیت نسل بعد تولید می­گردد و این فرآیند تا رسیدن به جواب بهینه ادامه می­یابد (فلاح پیشه 1392، 3). شکل 3-1 الگوریتم ژنتیک اعمالی برای جایابی بهینه سیستم­های فتوولتائیک را نشان می­دهد. تعداد شینه­های سیستم در اینجا N در نظر گرفته شده می باشد پس N-1 محل کاندیدا برای نصب سیستم فتوولتائیک موجود می­باشد (در شینه مرجع سیستم فتوولتائیک نصب نمی­گردد).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word