عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

– مشخصات سیستم ذخیره ساز باتری

همانطور که گفته گردید ، جهت بهبود فرکانس سیستم  و کاهش نوسانات آن ، از منابع ذخیره ساز انرژی بهره گیری می کنیم که سیستم ذخیره ساز مورد بهره گیری در این پژوهش سیستم ذخیره ساز  باتری [51]از نوع  لیتیوم –یون[1] می باشد. جزییات پارامترهای باتری در شکل 9-4 آمده می باشد.این باتری همچنین از نوع جریان مستقیم بوده  وبه کمک یک مبدل دوطرفه به شبکه متصل می گردد تا هم در حالت شارژ و هم در حالت دشارژ  قادر به کار باشد ، بطوریکه موقع افزایش بار و کاهش فرکانس دشارژ[2] شده و به  تولید کمک کند و در هنگام افزایش فرکانس تأثیر مصرف کننده را داشته  پس شارژ گردد. برای کنترل کننده ی پیشنهادی در این واحد، هدف کنترل سیگنال های داده شده به دروازه های این مبدل می باشد، به گونه ای که بهترین کارکرد ممکن را داشته و از حالت خودکار بهتر جبران نوسان کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word