عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4 چارچوب نظری و مدل پژوهش

در تهیه صورت‌های مالی، حسابداران ناگزیر از روش‌ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می‌جویند که افزایش روزافزون این رویه‌ها موجب گردیده می باشد که نتوان به راحتی صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف را با هم مقایسه نمود. بهره گیری از رویه‌ها و سیاست‌های مختلف و تغییر در روش‌های مذکور، تحت اصول و موازین حسابداری توسط شرکت‌ها، گاه به یک خلاقیت و هنر می‌نماید. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می‌دانند این می باشد که با در نظر داشتن چگونگی تعریف اهداف، طیف گستره ای از روش‌های اندازه گیری را به کار می‌گیرند هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق می گردد که به مقصود کاهش نوسان‌های دوره ای سود شکل می‌گیرد. هموارسازی سود در دهه های اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه محققین حوزه مالی و حسابداری بوده می باشد. در اغلب مطالعات، این اقدام یک رفتار متقلبانه و غیر اخلاقی صورت گرفته توسط مدیریت تلقی گردیده می باشد. این مطالعه‌ها هم چنین فرضیات مبنی بر دخالت مدیران در هموارسازی سود را طرفداری می‌نماید (فرانچسکو پودا فوینتس[1]، 2009، 7).

یکی از پیامدهای تضاد منافع در شرکت‌های سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شرکت می‌باشد. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت‌های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به بهره گیری کنندگان صورت‌های مالی، به گونه بالقوه کوشش دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می گردد. به گونه کلی هموارسازی سود عبارت می باشد از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تأخر ثبت حسابداری هزینه‌ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه‌ها یا انتقال آن‌ها به سال‌های بعد به طوری که باعث گردد شرکت در طول چند سال مالی متوالی از طریقه سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می‌رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می‌یابد (الیاسیانی و جیا[2]، 2006، 55).

اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات هست. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درمورد ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می گردد (نوروش، 1384، 93).

[1] – Francisco Poveda Fuentes

[2] – Elyasiani & Jia

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  •  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول ارتباط هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری