عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

بار 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که نظاره می کنید در بازه زمانی [1 2] زمانی که توان اعمالی منفی به بار داشتیم ،یعنی کاهش  یا از دست دادن بار، فرکانس افزایش می یابد و سپس در بازه [3 4] که افزایش بار در شبکه را داریم ، شاهد کاهش فرکانس می باشیم. این نتیجه مورد قبول می باشد و سیستم پاسخ مناسبی در صورت اعمال تغیرات بار از خود نشان می دهد، ما نیز انتظار چنین پاسخی را داشتیم ، زیرا پاسخ  صحیح سیستم بدین شکل می باشد ، وقتی توان تولیدی و تزریقی به شبکه افزایش یابد فرکانس افزایش و زمانیکه توان مصرفی و بار افزایش یابد ،فرکانس کاهش می یابد.حال با افزودن باتری به سیستم ،شاهد کاهش دامنه انحرافات می باشیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word