عنوان کامل پایان نامه :مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو

تکه هایی از این پایان نامه :

4-2- نتایج شبیه سازی میکروگرید 33 شینه

برای مکان­یابی بهینه­ی سیستم­های فتوولتاییک در میکروگرید، یک سیستم فتوولتاییک با ظرفیت نامی اینورتر100 کیلوولت آمپر در نظر گرفته شده می باشد، لازم به تبیین می باشد که در ساعات 11 الی 13 بعدازظهر، حداکثر تابش خورشید و در نتیجهpv  حداکثر تولید توان اکتیو را داراست به تعبیری از تمام ظرفیت اینورتر سیستم فتوولتاییک برای تولید توان اکتیو بهره گیری شده می باشد، و همچنین در ساعات ا الی 6 صبح بدلیل عدم تابش خورشید pv حداکثر تولید توان راکتیو را داراست. به تعبیری از تمامی ظرفیت اینورتر سیستم فتوولتاییک برای تولید توان راکتیو بهره گیری شده می باشد.

اندازه تولید توان اکتیو و راکتیو تولیدی این سیستم در ساعات مختلف شبانه روز در  جدول 4-2 آمده می باشد. با اجرای این روش توسط الگوریتم ژنتیک و همچنین الگوریتم   psoروند همگرایی الگوریتم­ها در شکل 4-3 و شکل 4-4 نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word