تکه هایی از این پایان نامه :

تاثیرات میکروگرید بر بازار برق

به مقصود احداث موفق یک میکروگرید بایستی انگیزه­های مالی لازم برای مالکان میکروگرید و شبکه اصلی فراهم گردد. برای مشارکت میکروگریدها در بازار بایستی اصلاحاتی به مقصود توسعه یک سیستم بازار برای توان تولید شده و سرویس های جانبی انجام گردد. قیمت­ها بایستی بر اساس  شرایط موجود در شبکه تعیین گردند. بدین معنی که با تحت فشار قرار گرفتن شبکه، قیمت­ها افزایش می­یابد و بالعکس. قیمت های بازار به عنوان مهمترین فاکتور در کنترل تولید انرژی می باشند. در حالی که فاکتورهای فنی از اهمیت کمتری برخوردا رند. سوددهی میکروگریدها از بازار کاملا به پاسخ دهی آنها به سیگنال های حاوی قیمت وابسته می باشد. به طوری که اگر توانایی رقابت در بازار را نداشته باشند مجبورند که تنها نیازهای داخلی خودشان را برطرف نمایند. سیستم بازار بایستی با افزایش تولید و ذخیره و کنترل بارها از انعطاف بیشتری برخوردار باشد. این انعطاف پذیری سبب می­گردد که خریداران بر اساس مطالعات لحظه به لحظه بازار تصمیم­گیری کنند. علاوه بر آن این امر منجر به بهینه سازی شبکه قدرت، و همچنین  به حداقل رسیدن کنترل و برنامه ریزی مرکزی می گردد (Katiraei and Iravani 2006, 1821-1831 ). همچنین تعادل اقتصادی مناسب بین سرمایه گذاری و بهره برداری از DG در شبکه به کاهش قیمت برق در مصرف کنندگان در طولانی مدت منجر خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word