تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل فرکانس به کمک ذخیره سازهای انرژی

به مقصود جبران نوسانات شبکه در حضور منابع انرژی تجدید پذیر روش های مختلفی ارائه شده می باشد، یکی از این روش ها بهره گیری از ذخیره ساز های انرژی می باشد،بطور مثال دربسیاری از موارد مانند[13] [15] [14] چرخ طیار[1] به عنوان  یک سیستم ذخیره ساز مناسب انرژی و تنظیم کننده فرکانس معرفی گشته، همچنین در بعضی منابع مانند [16] سیستم ذخیره ساز ابررسانای مغناطیسی[2] به مقصود کاهش نوسانات فرکانسی بکار رفته می باشد. در تعدادی از پژوهش ها [17] سیستم ذخیره ساز باتری[3] برای تنظیم فرکانس توصیه می گردد برای مثال در [18] باتری وانادیوم ردوکس[4] ،به عنوان یک باتری حامی محیط زیست با مزایای بسیاری در ذخیره سازی انرژی بهره گیری شده می باشد .همچنین دو یا چند ذخیره ساز را میتوان ترکیب نمود، به عنوان مثال [19]به مقصود جبران نوسانات توان مزرعه بادی در مقیاس بزرگ، ترکیب باتری و چرخ طیار را پیشنهاد داده می باشد بطوریکه چرخ طیار پاسخ سریع و ظرفیت توان پایین و پیش روی  سیستم ذخیره ساز باتری قابلیت پاسخ دهی کمتر و ظرفیت توان بالاتری در مقایسه با چرخ طیار دارد.

روش های دیگری نیز برای کاهش نوسانات فرکانسی هست ،مانند کنترل فرکانس از طریق مشخصه افتی[5] می باشد که در [20] به آن تصریح شده می باشد، بدین ترتیب که در روش مشخصه افتی استاندارد، با وادار کردن ژنراتورها برای به اشتراک گذاشتن بار با در نظر داشتن نیروی باد، ژنراتورها بخش قابل توجهی از بار را تغذیه می کنند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word