تکه هایی از این پایان نامه :

ساختار گزارش

پس از مطالعه مقدمه و هدف و نوآوری در این فصل در فصل دوم، آغاز به معرفی  انواع روش‌های کنترل فرکانس و تحقیقاتی که در این زمینه تا کنون انجام گرفته می‌پردازد و سپس مطالعه روش کنترلی پیشنهاد شده و جزییات آن پرداخته و مبانی تئوریک لازم اظهار میگردد. در فصل سوم آغاز سیستم مورد مطالعه و اطلاعات مربوط به آن را مطالعه کرده و در قسمت بعدی ساختار روش پیشنهادی معرفی می گردد. در  فصل چهارم به مطالعه نتایج شبیه‌سازی می‌پردازد در پایان در فصل پنجم جمع‌بندی و روش‌های پیشنهادی جهت ادامه کار ارائه می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word