عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

خصوصیات بازار برق ایران [12]

مهمترین علت های و انگیزه­های تجدید ساختار و راه اندازی بازار برق در ایران شامل موارد زیر می­باشد.

  • ایجاد محیط رقابتی در بخش تولید و توزیع برق
  • تامین منابع مورد نیاز از طریق حضور بخش غیردولتی در سرمایه­گذاری
  • شفاف­سازی قیمت­ها و افزایش بهره­وری اقتصادی در صنعت برق

ساختار بازار برق ایران مدل انحصار خریدار می باشد، که لازم می باشد کلیه خریداران و فروشندگان در بازار برق حضور داشته باشند. از بارزترین مشخصه­های بازار برق ایران می­توان به موارد زیر تصریح نمود:

  • بازار برق ایران بر اساس مدل بازار روز قبل طراحی شده می باشد.
  • مناقصه بازار برق ایران، مناقصه یکطرفه می باشد.
  • پرداخت به فروشندگان برمبنای روش پرداخت بر مبنای پیشنهاد[1] می باشد.
  • بازار برق ایران بازار عمده فروشی می باشد.
  • نرخ خرید از بازار برق ایران به شکل یکنواخت و بر اساس قیمت متوسط بازار می باشد.
  • پرداخت بابت خدمات انتقال بر مبنای آمادگی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Pay-As-Bid(PAB)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word