عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

مدیریت ریسک [1]

در ساختار مدرن صنعت برق، بازیگران بازار با راهبردهای­[2] مختلفی در بازار شرکت می­کنند که باعث ایجاد رقابت در صنعت برق می­گردد. به این ترتیب با ایجاد رقابت، خطر پذیری­های مالی و فیزیکی نوینی ایجاد می­گردد. پس انتخاب یک راهبرد بیمه­ای مطلوب برای ممانعت از مواجه شدن با ریسک­ها از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد[5].

1-5-2- مدیریت تراکم[3]

خروج ژنراتورها،خروج خطوط و تغییر در اندازه قراردادهای تبادل توان، ممکن می باشد قسمت­هایی از شبکه را با اضافه بار روبرو کند. در ساختار کلاسیک صنعت برق، این مشکل با اعمال دستورالعمل­هایی برطرف می­گردید. اما در ساختار مدرن صنعت برق، این کار تحت عنوان مدیریت تراکم با ایجاد بازارهای مانند تخصیص ظرفیت ذخیره، ایجاد حقوق انتقال، قیمت­گذاری تراکم و یا با ادوات انعطاف پذیر[4] انجام می­گردد [6].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word