عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-مطالعه روش های کنترل تولید و فرکانس

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نفوذ این نوع منابع ،بخصوص نیروگاه بادی و خورشیدی در شبکه های قدرت، تاثیر آنها بر پایداری، کیفیت توان و قابلیت اطمینان[1] شبکه به یک چالش تبدیل شده می باشد. جهت مطالعه و رفع این معضلات مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت گرفته می باشد، بطور مثال,[5] [6] در مورد اتصال آرایه های خورشیدی و در [8],[7] نیروگاه بادی دو سو تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در [9] درمورد ی مطالعه تاثیر اتصال نیروگاه بادی به سیستم و تاثیر آن بر پاسخ فرکانسی شبکه بحث شده می باشد.

روش‌های کنترل فرکانس به انواع مختلفی تقسیم می گردد که در ادامه، این روش‌ها و مقالاتی از این نوع ارائه خواهد گردید.

2-3-1- کنترل فرکانس به کمک زاویه گام

به مقصود تنظیم فرکانس شبکه و کاهش نوسانات ،تحقیقاتی صورت گرفته می باشد بطوریکه در[11],[10] به تصحیح فرکانس با استراتژی کنترل زاویه گام[2] پرداخته می باشد. در این روش زمانی که سرعت باد به حداکثر مقدار مجاز می رسد یا از آن بیشتر می گردد، اندازه تولید باد در حد بالایی قفل می گردد، در این  حالت نیروگاه باد نمی تواند کمکی به تنظیم فرکانس انجام د÷هد. اگرچه معمولا  این مساله تاثیر منفی بر شبکه ندارد. در [12] به مدلسازی توربین بادی بر اساس نظریه تزریق توان[3]  تصریح شده می باشد.

[1] Reliability

[2] Pitch angle

[3] Power injection

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word