تکه هایی از این پایان نامه :

مقدار ولتاژ نامی سیستم و امپدانس خطوط

تمام شین های سیستم مورد مطالعه دارای ولتاژ یکسان بوده و در واقع در بخش انتقال هیچ گونه ترانسفورماتوری وجود ندارد. این ولتاژ سراسری برابر با 230 کیلو ولت میباشد. خاطر نشان می گردد واحدهای تولید و بار که ولتاژ نامی داخلی آنها این برابر با 230 کیلو ولت نیست، به واسطه ی یک ترانس به شبکه قدرت متصل شده اند. اگرچه خطوط داخلی هر ناحیه کنترلی بدون امپدانس فرض شده می باشد؛ اما خطوط ارتباطی میان ناحیه ای، یعنی خطوط بین شین های دارای امپدانس میباشند. این خطوط مشابه با هم فرض شده و جزییات آنها را می توان در جدول4-1 دید.

خط انتقال بین شین

 

مقاومت به ازای واحد

()

[, ,]

ظرفیت القا مغناطیسی به ازای واحد

()

[ , ,]

ظرفیت خازنی به ازای واحد

()

[, ,]

طول خط
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خط 1و2

[0.01165    0,2676]

[0,8679     3,008  ]

[13,41     8,57 ]

دانلود از سایت منبع

100 خط 2و3

[0.01165    0,2676]

[0,8679     3,008  ]

[13,41     8,57 ]

100 خط1 و3

[0.01165    0,2676]

[0,8679     3,008  ]

[13,41     8,57 ]

100

جدول 3-1: جزییات امپدانس و طول خطوط ارتباطی میان ناحیه ای[45]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word