عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

مشخصات سیستم ذخیره ساز باتری

همانطور که گفته گردید ، جهت بهبود فرکانس سیستم  و کاهش نوسانات آن ، از منابع ذخیره ساز انرژی بهره گیری می کنیم که سیستم ذخیره ساز مورد بهره گیری در این پژوهش سیستم ذخیره ساز  باتری [51]از نوع  لیتیوم –یون[1] می باشد. جزییات پارامترهای باتری در شکل 9-4 آمده می باشد.این باتری همچنین از نوع جریان مستقیم بوده  وبه کمک یک مبدل دوطرفه به شبکه متصل می گردد تا هم در حالت شارژ و هم در حالت دشارژ  قادر به کار باشد ، بطوریکه موقع افزایش بار و کاهش فرکانس دشارژ[2] شده و به  تولید کمک کند و در هنگام افزایش فرکانس تأثیر مصرف کننده را داشته  پس شارژ گردد. برای کنترل کننده ی پیشنهادی در این واحد، هدف کنترل سیگنال های داده شده به دروازه های این مبدل می باشد، به گونه ای که بهترین کارکرد ممکن را داشته و از حالت خودکار بهتر جبران نوسان کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Lithium-Ion

[2] Discharge

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word