تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-6-1 پدیده ی فتوولتاییک

اکنون برای فهم بهتر واکنش فتوولتائیک به گونه اختصار فرایند تولید سلول‌های تک کریستال تبیین داده می گردد. برای سلول‌های فتوولتائیک تک کریستال سیلیکون که یکی از فراوان­ترین عناصر در روی زمین می باشد، خالص‌سازی شده و به صورت یک ساختار کریستالی، رشد داده می گردد.

سیلیکون به شکل خالص، یک عنصر نیمه‌هادی می باشد. بدین معنی که خواص الکتریکی آن مابین عایق‌ها و هادی‌ها می باشد. به بیانی دیگر، جریان الکتریکی کمی را از خود عبور می‌دهد با افزودن ناخالصی‌های خاصی به شبکه کریستالی سیلیکون از طریق فرآیند تغلیظ، خصوصیات طبیعی سیلیکون در جهت آسان کردن حرکت الکترون تغییر می کند. این ناخالصی‌ها در شبکه سیلیکون نفوذ داده می شوند (بُر و فسفر)، یک عدم تعادل همیشگی را در شارژ ملکولی شبکه ایجاد کرده و به موجب آن، قابلیت حمل الکترون افزایش می‌یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هنگامی‌که سیلیکون تحت فرآیندی به شکل یک جسم استوانه­ای درآمد آن را به شکل پولک‌هایی برش می‌دهند. سپس این پولک‌ها توسط عناصر دیگر تغلیظ می شوند. هنگامی که تغلیظ توسط بُر انجام گردد (دارای 3 الکترون در لایه ظرفیت می‌باشد) یک کمبود الکترون به وجودآید. در نتیجه ماده نهایی دارای شارژ مثبت خواهد بود (ماده نوع p). هنگامی که اقدام تغلیظ توسط فسفر  انجام گردد (که دارای 5 الکترون در لایه ظرفیت می‌باشد)، یک ازدیاد الکترون به وجود ‌آمده، در نتیجه ماده نهایی دارای شارژ منفی خواهد بود (ماده از نوعn).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word