تکه هایی از این پایان نامه :

توانایی اینورتر سیستم فتوولتاییک در تولید توان راکتیو

اینورتر­ها یکی از قسمت­های مهم ادواتFACTS[1] هستند که می­توانند توان راکتیو برای بهبود پروفیل ولتاژ و اصلاح ضریب توان سیستم تولید نمایند. اندازه توان اکتیو تولیدی سیستم­های فتوولتائیک به شدت تابش و درجه حرارت بستگی دارد. با افزایش تابش اندازه توان اکتیو تولیدی افزایش می­یابد. با در نظر داشتن اینکه اندازه تابش در ساعات مختلف روز تغییر می­کند، پس اندازه توان اکتیو تولیدی سیستم­های فتوولتائیک نیز تغییر می­کند. پس اگر از سیستم­های فتوولتائیک فقط برای تولید توان اکتیو بهره گیری کنیم، بخشی از ظرفیت اینورتر آن در طول شبانه روز بدون بهره گیری باقی می­ماند. با کنترل مناسب اینورتر  سیستم­های فتوولتائیک می­توان از تمام ظرفیت اینورتر آن­ها برای تولید توان اکتیو و توان راکتیو در طول ساعات شبانه­روز بهره گیری نمود. در این مفهوم جدید، بهره گیری بهینه از سیستم­های فتوولتائیک به عنوان STATCOM برای کنترل ولتاژ و اصلاح ضریب توان در طول ساعات شبانه روز مد نظر قرار گرفته می باشد (Varma et al 2011, 1-8 ). در مرجع (Medina, Hernandez and Jurado 2006, 1-6) یک کنترل کننده مناسب برای عملکرد سیستم فتوولتائیک به عنوان STATCOM در طول ساعات شب و بهره گیری از ظرفیت نامی اینورتر آن پیشنهاد شده می باشد. با بهره گیری از این مفهوم می­توان از سیستم­های فتوولتائیک در 24 ساعت به صورت بهینه­تری بهره­برداری نمود. در این روش علاوه بر اینکه در طول ساعات شب می­توان از ظرفیت سیستم­های فتوولتائیک برای تولید توان راکتیو بهره گیری نمود در طول روز هم می­توان از باقی مانده ظرفیت اینورتر برای تولید توان راکتیو بهره گیری نمود. جایابی بهینه سیستم­های فتوولتائیک بر پایه این کاربرد جدید تاثیر بیشتری در بهبود پروفیل ولتاژ سیستم و همچنین کاهش تلفات خواهد داشت (محمدی 1391، 7).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word