عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

اهمیت تنظیم فرکانس

همانگونه که پیش تر تصریح گردید؛ سیستمهای قدرت امروز تحت استرس و تنشهای روزافزون در حال کار هستند که نتیجه طریقه رو به رشد تعداد مصرف کنندگان و تنوع گسترده در نوع مصرف می باشد.

حساس تر شدن بارها به کیفیت توان شبکه از یک سو، و تنش زا شدن بارها از سوی دیگر، منجر به بروز چالشهایی در راه داشتن یک شبکه قابل اطمینان و با کیفیت به وجود آورده، به علاوه تغییرات پی در پی الگوی مصرف نیز معضلات جدیدی در راه پایداری تولید نموده می باشد. در سیستمهای قدرت وسیع [1]، تغییرات فرکانس نتیجه مستقیم عدم تعادل میان بارهای الکتریکی شبکه و توان تولید شده توسط ژنراتور ها میباشد.  هرگونه عدم تعادل در این عرضه و تقاضا، به تغییرات آنی در فرکانس شبکه منجر میگردد؛ زیرا که.  در چنین شرایطی اگر واحدهای تولید پاسخ مناسبی به این کمبود تولید ندهند، این مساله به کاهش شدیدتر در فرکانس منجر شده و شرایط را به حالتی خارج از محدوده کاری نیروگاه ها منتقل می ‌کند. انحراف از فرکانس مرجع میتواند رله های فرکانس بالا/پایین[2] را فعال نموده و منجر به جدا شدن بارها یا ژنراتور ها از شبکه گردد.  بروز این مساله در شرایط نامساعد میتواند به بروز خطاهای زنجیره ای شده و خاموشی سیستم را نتیجه دهد .[1] در دو دهه گذشته مطالعات مفصلی درمورد کنترل میرا کنندگی و پایداری ولتاژ انجام گشته اما بر روی کنترل فرکانس شبکه کمتر کار شده می باشد و این در حالی می باشد که نیاز به کنترل فرکانس مهمترین علت شناخته شده در خاموشی های اخیر می باشد [2] . دربسیار از تحقیقات چاپ گردیده مسایل ناشی از عدم قطعیتهای نوظهور [3] و قید های خاص موجود در سیستم های جدید [4] را نادیده گرفته اند و نیز ساختارهای کنترلی پیچیده ای را نیز معرفی می کنند که پیاده سازی آنها غیر عملی می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word