تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2-1 اساس کار و اجزای اصلی میکروتوربین ها در یک نگاه

میکروتوربین­ها در واقع توربین­های گازی کوچک هستند که برای تولید الکتریسیته در گستره­ی 25 تا 1000 کیلو وات به کار گرفته می­شوند. میکروتوربین­ها معمولاً دارای یک مبدل حرارتی جهت بازیافت انرژی از گاز داغ خروجی جهت پیش گرم کردن هوای فشرده ورودی از کمپرسور می­باشند که به این مبدل رکاپوریتور نیز اطلاق می­گردد. معمولا میکروتوربین­ها دارای یک کمپرسور هوای گریز از مرکز یا شعاعی هستند که هوای فشرده پیش گرم شده را با سوخت مخلوط نموده و در اتاقک احتراق می­سوزاند، گاز داغ حاصل سپس در یک یا دو بخش توربینی منبسط شده که در نتیجه تولید قدرت دورانی می­نماید. این قدرت دورانی سپس جهت به حرکت در آوردن کمپرسور و ژنراتور تولید انرژی الکتریکی به کار گرفته می­گردد. سیکل ترمودینامیکی میکروتوربین­ها مشابه توربین­های گاز بزرگ (سیکل برایتون) می­باشد. در سیکل برایتون هوا با فشار اتمسفر در کمپرسور فشرده شده و سپس در فشار ثابت تحت حرارت قرار می­گیرند. در ادامه گاز داغ حاصل از سوزاندن سوخت و هوای فشرده پیش گرم شده منبسط می­گردد که قدرت تولید شده توسط انبساط دهنده (توربین) جهت دوران کمپرسور و ژنراتور تولید انرژی الکتریکی مورد بهره گیری قرار می­گیرد. اندازه قدرت تولیدی توسط توربین یا انبساط دهنده (که توسط کمپرسور مورد بهره گیری قرار می­گیرد) وابسته به درجه حرارت مطلق گاز عبوری از این دستگاه­هاست. هرچه درجه حرارت و فشار گاز ورودی به توربین بیشتر باشد راندمان و قدرت مخصوص بیشتری حاصل می­گردد. پس برای به دست آوردن قدرت و راندمان مناسب و قابل قبول بایستی دو عامل رعایت گردد: اولا این که توربین یا انبساط دهنده در بالاترین درجه حرارت گاز ورودی قابل دسترس (که محدوده آن توسط قیمت مربوط به مواد بهره گیری شده در پره­ی توربین تعیین می­گردد) به کار گرفته گردد،

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word