دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

چرخه مدیریت دانش

طی دهه اخیر، تأثیر دانش در رقابت‏پذیری واحدهای اقتصادی بسیار برجسته‏تر شده می باشد. در حقیقت امروزه اغلب ارزش افزوده کسب شده توسط واحدهای اقتصادی به وسیله دانش انباشته شده در سازمان بدست می‏آید و وابستگی کمتری به تجهیزات و امکانات فیزیکی دارد. پس مدیریت دانش به عنوان یک چرخه‌ای که بطور دائم در حال تکامل می باشد در نظر گرفت. همانطور که در شکل زیر دیده می گردد چرخه مدیریت دانش در برگیرنده عواملی می باشد که در ادامه به مطالعه هریک پرداخته می گردد.

 

شکل 2-2: چرخه مدیریت دانش

2-4-6-1-تولید دانش

هیچ سازمان سالمی نمی‌تواند ادعا کند که دانش کافی در اختیار دارد و با درک این مهم می باشد که تقریبا تمام سازمان‌های موفق ضمن تعامل با محیط کوشش در تولید دانش دارند. در واقع، در حالی که در مدیریت دانش با آموخته‌‌ها سرو کار داریم، در تولید دانش بر ناآموخته‌‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا به مزیت رقابتی در مقابله با رقبای هوشیار امروزی دست بیابیم

با وجود شناخت‌های وسیع از منبع دانش به عنوان منبع لازم برای برتری در رقابت با سایر رقیبان، شناخت اندکی در مورد تولید و اداره آن به وسیله سازمان‌‌ها به گونه پویا وجود دارد. در این راستا نوناکا وهمکارانش در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند که نتیجه آن را در کتاب سازمان‌های دانش‌زا نوشته نوناکا وهمکارانش نظاره می‌کنیم.

تولید دانش یک فرآیند حلزونی متعامل بین دانش ضمنی و تصریحی می باشد تعاملات این دو نوع دانش منجر به تولید دانش جدید می گردد. ترکیب این دو گروه درک چهار الگوی تبدیل دانش را ممکن می‌سازد.

 • دانش ضمنی به دانش ضمنی (اجتماعی کردن[1])
 • دانش ضمنی به دانش صریح (بیرونی‌سازی[2])
 • دانش صریح به دانش صریح (ترکیب[3])
 • دانش صریح به دانش ضمنی (درونی‌سازی[4]‌‌)

در ادامه ویژگی‌های چهارمرحله این فرآیند‌های تبدیل دانش را تشریح می‌کنیم. هر چهار شیوه تبدیل می‌تواند به عنوان فرآیندهای متعالی شناخته گردد. مدل SECI[5] تنها یک طرح برای تولید دانش مطرح می کند و ایده خود تعالی را به گونه کاملا انتزاعی و مجرد اظهار می کند. شکل زیر چرخه تولید دانش را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

[1] Socialization

[2] Externalization

[3] Combination

[4] Internalization

[5] Socialization, Externalization, Combination, Internalization (Seci)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ارزیابی وضعیت عوامل زمینه­ای در پیاده­سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

اهداف فرعی (ویژه):

 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرهنگی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
 • مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش  با فرمت ورد