دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

– دیدگاه روانکاوانه[1]

اکثر مقاله‌های نظری موجود در مورد خستگی روانکاوانه هستند. این مقاله‌های نظری به بیش از 65 سال

پیش بر می­گردند (فنیچل[2]، 1934، 1951، 1954؛ گرین سون[3]، 1953؛ اُکانر، 1967؛ اسپیتز[4]، 1937؛ واف، 1979). به نظر می­آید اثر فنیچل (1934) اولین درمان کلینیکی باشد، که بین فرم بهنجار و آسیب شناختی خستگی (به ترتیب خستگی وضعی و خصیصه‌ای) فرق قائل می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تعاریف روانکاوانه از خستگی اساساً بر تعارض درون روانی (درون شخصیتی) و یا فشار روحی ناشی از سرکوب تمایلات نامناسب و غیر منطقی و رشد ناکافی من[5] تمرکز می گردد(دچن[6]،1988؛ دچن و مودی،1987؛ آسمان، 1979؛ فنیچل، 1934، 1951؛ گرین سون،1953). برای مثال، “خستگی به عنوان حالتی از یک تنش غریزی که در آن اهداف غریزی سرکوب شده‌اند امّا این تنش به عنوان خستگی احساس می گردد، توصیف شده می باشد ” (فنیچل، 1954: 293)، و مشخصه‌ی آن احساس پوچی و تنش به گونه همزمان می باشد، که درآن فرد قادر به یافتن هر گونه درگیر کردن راضی کننده‌ی خویش در کار نخواهد بود (وین برگ و مولر[7]، 1974).

بر طبق دیدگاه پزشکی وین برگر و مولر (1974)، در تحقیقات پدیده شناختی کیفی اخیر”خستگی همیشگی[8]” اظهار شده می باشد:که فرد پس از اینکه برنامه‌های زندگی خود را با امور غیرمطلوب و برخلاف علائق خود ترکیب می کند به تدریج کسل و خسته می گردد. این گونه افراد هیجانهای عاطفی دوگانه‌ای[9] احساس می‌کنند زیرا اصولاً ازسایر افرادی که در برخوردهای روزمره‌ی آنها دخالت دارند ناراحت هستند و در عین حال بطور جدی تری از دست خودشان ناراحت هستند” (بارگ دیل[10]،2000: 188). تحقیقات بارگ دیل (2000) نشان می­دهد که افرادی که مستعد “خستگی همیشگی هستند” شیوه‌ی زندگی منفعل و اجتناب‌ناپذیر را پیش می‌گیرند که حاصل آن خستگیی می باشد که به جنبه‌های دیگر زندگی آنها نیز تسری می‌یابد؛ و بدین ترتیب یک دوره‌ی پیوسته از خستگی مزمن[11] و تنازعات مداوم برای غلبه بر اثرات نامطلوب را به وجودمی‌آورد.

 

2-1-2 -2- دیدگاه فیزیولوژیک[12]

بر طبق نظریه پردازان انگیزشی معاصر (برلین[13]، 1960، 1967؛ فیسک و مدی[14]، 1961)، افراد برای حفظ سطحی بهینه از انگیختگی کوشش می‌کنند. دامارد- فرای و لیرد[15] (1989)دو نظریه­ی کاملاً متفاوت از تأثیر برانگیختگی دربروز خستگی را ابراز می‌کنند. دیدگاه اول می‌گوید که خستگی حالتی می باشد که در آن سطح تحریک و انگیزش خارجی به نحو نامطلوبی پائین می باشد، ومنجر به ایجاد سطح پایین انگیزش درونی می گردد. و دیدگاه دوّم مؤید این نکته می باشد که تحریک خارجی پایین باعث ایجاد انگیختگی درونی بالا می گردد تا انگیختگی پایین محیط بیرونی را جبران کند و به متمرکز کردن توجّه و حواس فرد کمک کند.

[1]– Psychoanalytic Perspective

[2]-Fenichel

[3]-Greenson

[4]– Spitz

[5]– Ego

[6]– De Chenne

[7]– Weinberger & Muller

[8]– Habitual Boredom

[9]– Emotionally Ambivalent

[10]-Bargdill

[11]– Chronic Boredom

[12]– Physiological Perspective

[13]-Berlyne

[14]– Fiske

[15]-Damrad – Frye And Laird

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد