دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم استعداد خستگی شغلی[1]

استعداد خستگی در کار یک حالت ناخوشایندی می باشد که در طی آن تمرکز بر روی کار برای کارکنان مشکل می گردد. استعداد خستگی در کار با بی‌قراری، تحریک پذیری و تمایل به اجتناب از جایگاه شغلی همراه می باشد ( باربلت[2]، 1999).

سه نوع خستگی هست که هر سه مشکلاتی از توجه رادر بر می گیرد.آنها شامل زمانی می باشد  که آدمی از مشغول شدن به فعالیتی که می خواهد باز داشته می گردد،زمانیکه مجبوراست کاری را که نمی خواهد انجام دهد،یا زمانیکه بدون هیچ دلیلی حقیقتا قادر به انجام کاری نیست ،استعداد خستگی شغلی یک گرایش به تجربه خستگی در همه حالات مذکور می باشد(چین وهمکاران،578:2006).

استعداد خستگی شغلی از پنج مؤلفه تشکیل گردیده می باشد : مؤلفه اول تحت عنوان محرک های بیرونی نام گذاری شده می باشد. این حیطه بیانگر این می باشد که خستگی و بی علاقگی فرد آن قدر زیاد باشد که محرک های محیطی قادر به برانگیختن وی نیستند در این حالت افراد خیلی سریع نسبت به محرک های محیطی بی تفاوت می شوند، یافتن محرک های شغلی برانگیزنده برای این افراد خیلی دشوار می باشد، به محرک های با چالش انگیزی خیلی زیادی نیاز دارند، به راحتی نمی توانند با کارهای نسبتاًَ تکراری کنار بیایند و برای حفظ شادی و سلامتی خود به تغییرات و تنوع بسیار زیادی نیاز دارند (دوری، 35:1982).

عامل دوم محرک های درونی می باشد که به معضلات مربوط به عدم توانایی ایجاد و حفظ توجه بر انجام فعالیتها، عدم توانایی در یافتن فعالیتهای مورد علاقه، نداشتن ایده های خلاق و ناتوانی در برانگیختن خود تصریح دارد (هیل، پرکینز، 16:1985).

عامل سوم به واکنش های عاطفی مربوط می باشد. مانند این واکنش می توان به نگرانی، بی علاقگی احساس تکراری بودن فعالیتها و تکالیف، عدم برانگیختگی و تحریک پذیری تصریح نمود (جی  یامبرا، تراینر،9:1985).

عامل چهارم ادارک زمان می باشد. این عامل به نحوه بهره گیری از زمان بر می گردد. برای این افراد زمان به کندی  می گذرد، نمی توانند به خوبی از زمان بهره گیری کنند و نمی توانند تکالیف خود را در زمان مقرر انجام دهند(تولار،45:1989).

عامل پنجم بی قراری می باشد. صبر و تحمل این افراد پایین می باشد و پیش روی جایگاه هایی که مستلزم صبر می باشد، بی قرار می شوند (لی، 15:1986).

1- Job Boredom Proneness

2- Barabalet

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد