دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش

قسمتی از متن پایان نامه :

ظهور مدیریت دانش

مطالعات صاحبنظرانی مانند ایلکاتومی (تومی[1]، 1999)، باب روو وینوگراد[2] (1977) نشان می­دهد که از اوائل دهه 1960 به گونه پراکنده در مورد مدیریت دانش مطالبی ارائه شده­می باشد. به عنوان مثال، آررو در سال 1962 به اهمیت تجربه در ایجاد دانش تصریح کرده و یا شون در سال 1963 در مقاله­ای با عنوان ‹‹خلاقیت و تکامل ایده­ها›› به اظهار اهمیت دانش ضمنی و تأثیر آن در یادگیری پرداخته می باشد (شان[3]، 1963).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پولانی هم در سال 1967 بین دو نوع صریح و ضمنی تفاوت قائل شده و معتقد می باشد که ما بیش از آنکه می­گوئیم، می­دانیم. علی­رغم بحث­های پراکنده­ای که در زمینه­های مدیریت دانش صورت گرفته­می باشد عملاً تا دهه 1990 شاهد تحقیقات عمده­ای در زمینه مدیریت دانش نیستیم. به همان اندازه که مبناهای اقتصادی سنتی از منابع طبیعی به سرمایه­ها و منابع فکری تغییر حالت پیدا کرده­اند، در نظر داشتن دانش نیز به عنوان یک منبع مهم و حتی مهمترین مزیت رقابتی پایدار افزایش یافته­می باشد. به عنوان مثال، اسوارتز به مطالعه مقالات منتشر در زمینه مدیریت دانش پرداخته­می باشد. پژوهش­های وی نشان می­دهد که این مقالات اکثراً از سال 1991 به بعد چاپ گردیده­اند.

همچنین باربارا دیلی نیز به مطالعه پژوهش­های دانشگاهی در قالب پایان­نامه­های دکتری پرداخته­می باشد. این مطالعه­ها نیز که تا سال 2002 را در بر می­گیرد، نشان می­دهد که تحقیقات اکثراً از سال 1991 شروع شده­اند. به عنوان مثال در سال 1991 دو مورد رساله دکتری با عناوین اکتساب دانش[4]، شدت دانش[5] و هوشمندی مدیریت دانش[6]و به ترتیب در دانشگاه‌های نیویورک و پوردو انجام شده­اند. نتایج مطالعه­ها در سایر سال­ها به این شکل بوده­می باشد: سال 1992 یک مورد، 1993 تحقیقی در قالب رساله دکتری انجام نشده­می باشد، 1994 پنج مورد، 1995 یک مورد، 1996 سه مورد، 1997 شش مورد، 1998 سیزده مورد، 1999بیست­و­یک مورد، 2000 بیست­و­هشت مورد، 2001 بیست­و­شش مورد و 2002 هشت مورد (دالی[7]، 2003).

[1] Tuomi

[2] Bobrow & Winograd

[3] Schon

[4] Knowledge Acquisition

[5] Knowledge- Intensive

[6] Intelligent Knowledge Management

[7] Daley

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

  • ارزیابی وضعیت عوامل زمینه­ای در پیاده­سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

اهداف فرعی (ویژه):

  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرهنگی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مطالعه و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬سازی مدیریت دانش  با فرمت ورد