تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجدیدساختار در صنعت برق آفریقای جنوبی [10]

بالغ بر دو سوم برق قاره آفریقا در آفریقای جنوبی تولید می­گردد. بیش از 90 درصد برق تولیدی این کشور از سوختن ذغال­سنگ در نیروگاه­های حرارتی به دست می آید.  5 درصد نیز توسط نیروگاه اتمی کوئبرگ[1] به دست آمده و 5 درصد مابقی نیز از نیروگاه­های برق­آبی و تلمبه ذخیره­ای[2] حاصل می­گردد. تولید برق این کشور تا سال 2003 میلادی منحصراً در اختیار شرکت ملّی اسکوم[3] قرار داشت .در همان سال  دولت آفریقای جنوبی تصمیم به تجدیدساختار صنعت برق این کشور گرفت و از همین رو طی یک برنامه جامع تصمیم به کاهش سهم تولید شرکت اسکوم به 70 درصد و افزایش سهم تولید، تولیدکنندگان بخش خصوصی به 30 درصد گرفت. هدف اصلی دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش رقابت و به طبع بالا بردن کارآیی سیستم تولید برق و رفع نقصان­های موجود بوده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word