تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل فرکانس به کمک روش کنترل بار- فرکانس

در روش کنترل خودکار فرکانس-بار[1] انحراف فرکانس سیستم یک متغیر حالت با کمک الگوریتم پخش بار محاسبه می گردد این فرمولاسیون به شناسایی نقطه عملیاتی ژنراتورهای بادی بعد از اقدام کنترل اولیه فرکانس زمانیکه عدم تعادل توان رخ می دهد،کمک می کند[26]  .

بطور مثال در [27] طرح کنترل فرکانسی بار با بهره گیری از روش کنترل پیش گویانه مدل در یک سیستم قدرت چند ناحیه ای در حضور توربین های بادی ارائه گردیده می باشد در سیستم مورد مطالعه هر کنترل کننده محلی به گونه مستقل طراحی شده می باشد، با این روش کنترلی سیستم حلقه بسته پایدار می گردد .

علاوه بر روش های کنترل فرکانس ،روش های قیمت گذاری و صرفه اقتصادی و اندازه دسترس پذیری و مطالعه تولید بهینه این منابع در شرایط مختلف مسئله مهمی می باشد که در   [28] به آن پرداخته شده می باشد. محققان بر  این مسله تاکید می کنند که کنترل بار-فرکانس[2] مساله بسیار  پر سودی در بازار برق می باشد زیرا که بستر تبادل انرژی را مساعد می کند.از مزایای این روش می توان به:

  • اطمینان از صفر بودن خطای فرکانس در حالت ماندگار
  • کمینه کردن انتقالات بدون برنامه ی توان، از طریق خطوط ارتباطی[3] با مناطق کنترلی همسایه
  • دنبال کردن مناسب بار و کاهش اغتشاشات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word