ارتباط بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 مقدمه

در فرآیند هر پژوهش نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد، زیرا که نتیجه گیری‌های پژوهش می‌تواند بنایی برای رفع معضلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. پس از آزمون فرضیه‌های مختلف، پذیرش یا عدم پذیرش یک فرضیه، صرفاً در حدود حوزه نمونه مورد مطالعه و بر اساس روش پژوهش حاصل شده می باشد. به علاوه، محقق در انجام پژوهش سطحی از خطا را برای پژوهش پذیرفته می باشد که از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در چهار فصل گذشته کلیات موضوع پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش‌های جمع آوری داده‌ها، روش شناسی پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها تشریح گردید. در این فصل اختصار نتایج و نتایج کلی حاصل از پژوهش با ذکر علت های اظهار خواهد گردید، سپس پیشنهاداتی بر اساس نتایج پژوهش ارائه می گردد. در پایان محدودیت‌ها و تنگناهایی اظهار خواهد گردید که در انجام این پژوهش و تعمیم نتایج آن وجود داشته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  •  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول ارتباط هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید