تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل فرکانس  به کمک روش های  مبتنی بر پیش بینی

مشخص نبودن اندازه تولید باد و تغییرات سریع آن یکی از موانع اساسی در اتصال انرژی نیروگاه‌های بادی به شبکه سراسری می‌باشد. همچنین امروزه با دائر شدن بازار رقابتی برق در کشور‌های مختلف، تولیدکنندگان بایستی اندازه توان تولیدی خود را چندین ساعت جلوتر به واحد تنظیم بازار ارائه نمایند. پس لزوم در دست داشتن ابزارهای پیش‌بینی اندازه توان تولیدی باد، بیش از پیش احساس خواهد گردید. با در اختیار داشتن یک پیش‌بینی دقیق از اندازه توان تولیدی این عدم اطمینان کاهش می‌یابد و جایگاه رقابتی انرژی بادی در بازار تجدید ساختار شده بالا می‌رود.

مثلا [21] کنترل فرکانس شبکه به کمک پیشبینی بار[1] ، پیش بینی آب و هوا [22] و یا در هنگام حضور نیروگاه بادی؛ به کمک پیش بینی سرعت باد [23][2] تصریح نمود. معمولا این کار به کمک دو عامل، یکی

پیشبینی بار و دیگری پیش بینی کوتاه مدت از سرعت باد پیشِ رو میباشد برای نمونه در [24] پیش بینی سرعت باد به کمک شبکه های عصبی و در [25] به کمک نظریه خوشه ای [3] انجام شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word