تکه هایی از این پایان نامه :

ارکان بازار برق ایران [13]

ساختار بازار برق ایران دارای ارکان زیر می باشد.

الف) هیأت تنظیم بازار: هدایت و نظارت بر بازار برق را هیأت تنظیم بازار بر عهده دارد. این هیأت متشکل از پنج نفر به پیشنهاد معاون امور برق وزارت نیرو و تأیید وزیر نیرو می­باشد.

وظایف این هیأت به تبیین زیر می­باشد.

  • نظارت مستمر بر حسن اجرای آیین­نامه بازار برق ایران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رفع ابهام و همچنین اتخاذ تصمیم در موارد پیش­بینی نشده در آیین­نامه
  • تدوین و ابلاغ رویه­های اجرایی مانند در خصوص قرائت لوازم اندازه­گیری و محاسبه انرژی خریداری یا فروخته شده، ثبت و مبادله اطلاعات و پیشنهادات، قبول نرخ­ها، رسیدگی به شکایات و اختلافات، گردش کار برای مبادلات مالی، نحوه صدور مجوز شرکت در بازار برق برای بازیگران بازار.
  • تأیید قراردادهای لازم بین مدیر بازار و مرکز یا خریدار و فروشنده
  • تدوین شاخص­های کارآمدی بازار و نظارت بر گردش سالم و کارآمد بازار برق
  • تدوین و ابلاغ رویه تعیین خسارت
  • تدوین پیشنهاد گسترش دامنه بازار برق از حیث برقراری بازار خدمات جانبی و بازار ظرفیت و یا برقراری معاملات دو یا چندجانبه و نظایر آن.
  • تدوین پیشنهاد اصلاح و یا تکمیل مفاد آیین­نامه

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word