تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-5 انرژی زیست توده (بیوماس)

هر ارگانیسم زنده­ای که انرژی خورشید را جذب نموده و به صورت کلروفیل در خود ذخیره نماید بیوماس نام دارد. منابع بیوماس به گونه کلی به موادی که منشا آن­ها از موجودات زنده و گیاهان  می باشد اطلاق می­گردد. منابع بیوماس به صورت پراکنده در سراسر جهان پیدا نمود می­گردد هزینه جمع آوری این منابع در حجم­های زیاد به دلیل پراکنده بودن، پایین بودن چگالی انرژی قابل ملاحظه می­باشد. بیوماس یک منبع تجدیدپذیر می­باشد که ارزش بهای آن بسیار کم ودر بعضی موارد منفی می­باشد. بهره گیری از منابع زیست توده در مناطق دور افتاده روستایی برای ایجاد تولید انرژی الکتریکی باعث صرفه جویی در صنعت برق وسوختهای فسیلی می­باشد. بیوماس با انعطاف پذیرترین منبع غیر نفتی می باشد که هم به گونه مستقیم وهم با تبدیل به سوخت­های گازی یا مایع در تولید انرژی الکتریکی مورد بهره گیری قرار می­گیرد بیوماس با عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر وبه عنوان بزرگترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین حدود 14% از برق و17% از کل انرژی اولیه جهان در سال 1998مشارکت داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word