تکه هایی از این پایان نامه :

تضمین دسترسی به شبکه انتقال و دسترسی باز

این سوال که چه کسی حق دسترسی به شبکه انتقال و توزیع را دارد از موارد اساسی در تجدیدساختار سیستم­های قدرت می­باشد. بر طبق قوانین بازار، حق دسترسی به شبکه انتقال می­بایست برای تمامی بازیگران بازار اعم از تولیدکننده، مصرف­کننده و … فراهم گردد. تا هرگونه تبعیضی در بین بازیگران بازار که باعث عدم اطمینان برای ورود به بازار برق خواهد گردید از بین برود.

1- خصوصی­سازی[1] و در نظر داشتن مشارکت بخش خصوصی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خصوصی­سازی در ساختار مدرن صنعت برق به ایجاد تمایل بخش خصوصی به سرمایه­گذاری در صنعت برق و جذب سرمایه اطلاق می­گردد.

برای  مشارکت بخش خصوصی و سرمایه­گذاری در صنعت برق دو راه­حل هست.

  • مشارکت بخش خصوصی در کنار شرکت­های تحت مالکیت دولت، با این تفاوت که دولت بایستی مقررات جدید را به گونه­ای وضع نماید که شرکت­های تحت مالکیت خود را از حالت انحصار خارج نموده و به مشارکت­کنندگان بخش خصوصی اجازه فعالیت در کنار شرکت­های تحت مالکیت خود را بدهد.
  • ایجاد تشکل به صورت صنف: در این حالت دولت دارایی­های صنعت برق را به شرکت­های دولتی که تحت کنترل خود نیستند واگذار می­کند.

[1] Privatization

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word