شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

  • تامین نیروی الکتریکی پشتیبان

بعضی مصرف کنندگان نیاز به انرژی الکتریکی کاملا قابل اطمینان و همیشگی دارند، مکان­هایی همچون تلمبه خانه­ها، سکوهای نفتی، مراکز مخابراتی و امنیتی ، بیمارستان­ها، فرودگاه­ها در زمره این مصرف کنندگان هستند. به همین مقصود بهره گیری از سیستم­هایی که در صورت نیاز بتوان آنها را به سرعت وارد اقدام نمود در چنین مکان­هایی الزامی می باشد. سرعت راه اندازی میکروتوربین­ها اطمینان بالای آنها و هزینه پایین تعمیر و نگه­داری آنها از مزیت های میکروتوربین­ها برای بهره گیری به عنوان سیستم پشتیبان می­باشند.

  • بازیابی منابع سوختی

بارزترین نمونه این کاربرد بهره گیری از گازهای ترش و با قابلیت اشتعال پایین در چاه­ها و میادین نفتی و گازی می باشد که در حال معمول بهره اقتصادی ندارند و سوزانده می­شوند. میکروتوربین­ها این قابلیت را دارند که این گازها را به عنوان سوخت، سوزانده و توان و حرارت مورد نیاز در آن محل را تامین کنند (Maribu 2004-2005, 156 ).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word