تکه هایی از این پایان نامه :

جداسازی و تفکیک ساختار سنتی[1]

اولین مرحله از اصلاح ساختار سنتی برق جداسازی سیستم یکپارچه عمودی این صنعت در تولید، انتقال، توزیع و خرده­فروشی[2] می­باشد.

از نظر برنامه­ریزان سنتی سیستم برق، صنعت برق بایستی به صورت انحصار عمودی باشد، زیرا با در نظر داشتن عدم شباهت برق به هر کالای دیگری مانند غیر قابل ذخیره بودن آن به گونه گسترده و وجود صرفه­های مقیاس[3]  در نیروگاه­های بزرگ برق، هزینه­های قراردادی مربوط به مراحل مختلف تولید، انتقال و توزیع برق به علت انجام شدن در یک سیستم انحصاری کاهش می­یابد. اما با در نظر داشتن موارد تصریح شده، نظریات جدید تصریح می­کنند که کارآیی اقتصادی در صنعت برق رقابتی به مراتب بیشتر از کارآیی اقتصادی در یک انحصار عمودی می باشد و با حضور تولیدکنندگان مستقل برق و بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات می­توان             گام­های بزرگی در بهره گیری بهینه از برق برداشت.

جداسازی در تجدیدساختار به تفکیک خطوط انتقال و توزیع از تولیدکنندگان، عرضه­کنندگان برق و مصرف­کنندگان اطلاق می­گردد. بدین ترتیب با تفکیک بخش­های تولید، انتقال و توزیع از احتمال تبانی[4] بین کاربران ممانعت بعمل می­آید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word