تکه هایی از این پایان نامه :

مزایای بهره برداری از انرژی باد

  • عدم نیاز توربین­های بادی به سوخت که در نتیجه از اندازه مصرف سوخت­های فسیلی می­کاهد.
  • رایگان بودن انرژی باد
  • توانایی تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق
  • تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی
  • قدرت مانور زیاد جهت بهره­برداری در هر ظرفیت و اندازه(از چند وات تا چندین مگاوات)
  • نداشتن آلودگی محیط زیست نسبت به سوخت های فسیلی

در کشور ما دفتر باد و امواج سازمان انرژی های نو ایران (سانا) به مقصود توسعه، ترویج، برنامه ریزی، نظارت و مدیریت اجرای طرح­ها و بهره­برداری از انرژی بادی اقدام به مدیریت، ساخت، نصب و خرید توربین های برق بادی به تبیین ذیل نموده می باشد:

1-مدیریت، طراحی، ساخت و نصب توربین­های بادی600 کیلووات منجیل و10 کیلووات تبریز.

2- مدیریت و بهره برداری 2 واحد توربین بادی 130 کیلووات دیزآباد استان خراسان.

3-پروژه اجرای مزرعه بادی 60 مگاوات منجیل با وام ینی ژاپنی.

4-همکاری با سازمان GEF جهت شناخت موانع و توسعه نیروگاه­های برق بادی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-مدیریت طراحی، ساخت، نصب و بهره­برداری توربین محور 60 کیلووات بجنورد و توربین محور عمودی موجود در منجیل.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word