تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-4-1 فرآیند تولید برق در نیروگاه زمین گرمایی

بطور ساده می­توان گفت که نیروگاه­های زمین گرمایی به دو دسته مهم تقسیم می­شوند:

 

 

سیالی که معمولاً به شکل دو فاز مایع و بخار می­باشد از چاه ­ای زمین گرمایی خارج می­گردد که هر چه تعداد این چاه­ها بیشتر باشد اندازه مایع و بخار خارج شده از چاه­ها و متناسب با آن اندازه تولید برق نیز بیشتر می­گردد. این سیالات در مخزن جدا کننده بخار از مایع جمع آوری شده و در این مخزن فاز بخار از مایع جدا می­گردد. بخار جدا شده وارد توربین شده و باعث چرخش پره­های توربین می­گردد. پره­ها نیز به نوبه خود محور توربین و در نتیجه محور ژنراتور را به حرکت وا می­دارند که باعث به وجود آمدن قطب­های مثبت و منفی در ژنراتور شده و در نتیجه برق تولید می­گردد (عدل 1380، 31).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word