ماه: مارس 2020

بازار هدف (Target Market) چیست؟

“ موضوعات آموزش روش هدف دار بازاریابی برچسبا مفاهیم بازاریابی سرفصلای مقاله   تعریف بازار هدف چیه؟ “کی” : جمعیت شناختی ” کجا ” : جغرافیایی “به چه دلیل ” : روانشناسی “چیجوری” : رفتارها چیجوری یه بازار رو به…

Read More